ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพลาสติก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ