ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ