ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง เจ้าพลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง เจ้าพลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ