ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ