ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สีขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการซื้อโทรทัศน์สีขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ