ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ