ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองช่าง จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองช่าง จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ