จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 415,553 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์