ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่องจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

คอมเมนท์