สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-5

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4-5  เพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำหนดซื้อแบบและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์