สอบราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  และหมู่ที่ 10  เพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำหนดซื้อแบบและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์