ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการทำอาหารและอาหารว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการทำอาหารและอาหารว่าง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด

คอมเมนท์

เอกสารแนบ