ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน กง 3960

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน กง 3960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

คอมเมนท์

เอกสารแนบ