ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.2 ช่วง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.2 ช่วง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ