เอกสารร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการรับปรุงเสริมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างโครงการรับปรุงเสริมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ