ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคสล.2 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คอมเมนท์