ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถแบ๊กโฮ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรถแบ๊กโฮ  เพื่อดำเนินการขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาที่แตกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

คอมเมนท์