ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศจัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ  เพื่อดำเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ GT120 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์