ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์