ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์