ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มก้อนและคอลลีนผง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อสารส้มก้อนและคลอลีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์