ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารหมู่บ้าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อวารสารหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์