ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารสำนักงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อวารสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์