ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (แบเตอรี่)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์