ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์