ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ Big Cleaning Day

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์