ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างช่วยงานจัดเก็บรายได้ ผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น กองคลัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างช่วยงานจัดเก็บรายได้ ผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น กองคลัง มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์