ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการช่วยงานสวัสดิการชุมชน ผลิตและพิมพ์เอกสารของ สำนักงานปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริการช่วยงานสวัสดิการชุมชน ผลิตและพิมพ์เอกสารของ สำนักงานปลัด มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์