ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมู่ที่ 10 และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมู่ที่ 10 และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์