ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานบริการตัดหญ้าและกิ่งไม้ บริเวณข้างทางม.1-12 ในเขตตำบลบางขันหมากและงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการตัดหญ้าและกิ่งไม้ บริเวณข้างทางม.1-12 ในเขตตำบลบางขันหมากและงานที่ได้รับมอบหมาย มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์