ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการงานบริการรักษาความปลอดภัย ดูแล บำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 11 และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการงานบริการรักษาความปลอดภัย ดูแล บำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 11 และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์