ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการงานบริการรักษาความปลอดภัย ดูแล บำรุงรักษา ระบบประปา หมู่ที่ 9 และงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการงานบริการรักษาความปลอดภัย ดูแล บำรุงรักษา ระบบประปา หมู่ที่ 9 และงานที่ได้รับมอบหมาย มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์