ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารพัสดุ ถ่ายเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารพัสดุ ถ่ายเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์