ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการขัยรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดูแลทำความสะอาดภายนอกสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริการขัยรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดูแลทำความสะอาดภายนอกสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นมีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์