ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถบรรทุก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรถบรรทุก มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์