ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานประจำรถบรรทุกขยะ ม.1-12 และงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างงานประจำรถบรรทุกขยะ ม.1-12 และงานที่ได้รับมอบหมาย มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์