ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการจดมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมระบบประปาและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริการจดมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมระบบประปาและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์