ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น กองช่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น กองช่าง มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์