ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดูแลทำความสะอาดภายนอกสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาดจ้างบริการขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดูแลทำความสะอาดภายนอกสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์