ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางขันหมาก และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางขันหมาก และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์