ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของสำนักงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของสำนักงาน มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์