ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะ มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์