ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจอง นั้น โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์