ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ได้รับการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์