ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการซื้อหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ของยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์