ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ย.2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพ.ย.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์