ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์