ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพ.ย.2560

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพ.ย.2560 นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์