ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์