นางประไพ รามัญวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม

นางประไพ  รามัญวงศ์

    ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม

ชีวประวัติ

นางประไพ  รามัญวงศ์  เกิดเมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๔๘๙

เป็นบุตรของ นายกลึง และ นางเงิน สมรสกับ นายประยูร รามัญวงศ์        มีบุตรธิดา  ๒  คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน

๔๐ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 

การทำงาน

นางประไพ  รามัญวงศ์  ได้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยทำเกษตรไร่นาสวนผสม เช่น ทำนาปลูกข้าว  ทำสวนมะพร้าว  กล้วย  ขนุน  มะละกอ  มะม่วง ฝรั่ง ไผ่เลี้ยง ฯลฯ  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  มีการจัดสรรน้ำในการทำเกษตร โดยเก็บกักไว้ในบ่อเวลาหน้าแล้ง พืชผักสวนครัวสามารถนำไปขาย  และแบ่งปันให้คนในชุมชนได้ใช้สอย

ครอบครัวนางประไพ  รามัญวงศ์  ไม่ต้องซื้อผักจากท้องตลาดกิน  และยังแบ่งปันให้ผู้ที่อยู่ใกล้บ้านได้เก็บกินอีกด้วย

ผลงานดีเด่น  

        ไร่นาสวนผสม

การเผยแพร่ผลงาน

 นางประไพ  รามัญวงศ์  ได้จัดทำไร่นาสวนผสมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรตำบลบางขันหมาก

เกียรติคุณ

        ได้รับรางวัลผู้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. หมู่ที่ ๑ )  ผู้ปฏิบัติงานครบ  ๑๐ ปี

คอมเมนท์